Jak funguje elektronický ohradník pro psy?

Nejedná se v žádném případě o obdobu známých klasických ohradníků, používaných třeba pro dobytek na volné pastvě. Plot není tvořen žádným neizolovaným vodičem s relativně vysokým napětím, vedeným v určité výšce na izolátorcích, kterého by se zvířata dotýkala čenichem.

Principem a funkčností těchto výrobků Canifugue a Canifugue MIX jsou blízko k elektronickým výcvikovým obojkům. Stejně jako u nich pes nosí na krku přijímač, vysílačem je v tomto případě tzv. signální generátor, malá krabička umístěná na bezpečném místě (z hlediska dosahu třeba dětí apod., ale také chráněna před povětrnostními vlivy, zejména deštěm). Ta je trvale napájena běžným síťovým napětím 220 V / 50 Hz. Anténou je zde izolovaný jednožilový drát, vedený kolem pozemku. V něm je již velmi nízké napětí, menší než 15 V, je tedy bezpečný i při případném poškození. "Stavění plotu" se zde tedy redukuje na prosté položení drátu. Ten může být opravdu jen položen na zemi, zavěšen na stávajícím plotě nebo vhodných předmětech (do výšky max. 50 cm) nebo mělce zakopám (do hloubky max. 10 cm) tak, aby nepřekážel třeba sekačce na trávu. Drát může být dlouhý až 400 m (mírné překročení délky nevadí), může tedy ohraničovat pozemek o délce až 2 km a o ploše až 2 hektary. Samozřejmě musí tvořit nepřerušenou uzavřenou smyčku.

Pokud chcete vyjmout určité vnitřní části pozemku (jak uvedeno na obrázku úvodní strany květinový záhon a bazén), kolem kterých by ale pes mohl volně procházet, prostě oba dráty (příchozí a odchozí) zkroutíte kolem sebe. Tím se emitované radiové vlny vyruší a elektronický přijímací obojek v tomto místě nereaguje. K dokonalému vyrušení je třeba toto zkroucení provést pečlivě, nejlépe si pro potřebný úsek vytvořit kroucený dvojdrát pomocí elektrické vrtačky (upnutím do sklíčidla a při pomalém chodu kroutit) a k dalším úsekům drátu jej pak připojit.

"Postavením plotu", tedy natažením drátu - antény, jste vymezili hranice prostoru, určeného pro Vašeho psa případně více psů. Když se nyní pes, nosící elektronický přijímací obojek, přiblíží do určité vzdálenosti od drátu (lze nastavit v mezích asi 40 cm až cca 6 m), je upozorněn zvukovým výstražným signálem, že vstoupil do tzv. "výstražné zóny". To mu později (po pochopení souvislosti) bude stačit k tomu, aby se pes otočil a vrátil. Než na to ovšem přijde, bude nejspíše pokračovat dále směrem k drátu - hranici pozemku. Vstoupí do tzv. "korekční zóny" (lze nastavit ve 3 šířkách v rozmezí cca 0,3 až 1,5 m) a je napomenut neškodným, ale dostatečně nepříjemným impulsem. Jeho intenzitu lze nastavit v 8 úrovních dle velikosti a citlivosti psa, je tedy možné ji optimálně přizpůsobit pro všechna plemena i každého jednotlivého psa.

Když již pejsek perfektně rozumí a pamatuje si, kam smí a kam ne, je možno případně nahradit skutečný obojek atrapou (na zvláštní objednávku) a funkční obojek použít třeba pro dalšího psa.

Pro technickou podporu volejte +420 739 416 241. (c) 2022 Elektronický ohradník - neviditelný elektrický plot pro psy - všechna práva vyhrazena
Chovatelské potřeby | Krmivo pro psy | Krmiva pro kočky | Svíticí obojky
Kimono na judo | Odkazy | Webdesign ABweb.cz